Cơ khí khuôn mẫu Hiệp Phát
Chế tạo khuôn mẫu, khuôn dập, khuôn vuốt sâu, gia công cơ khí